Kategorier
Brandskydd

Installera rökluckor som räddar liv

Har ni räddat ett liv någon gång? Det är inte alla människor som kan säga att de har räddat någons liv. Den som installerar rökluckor kan mycket väl få chansen.

Vi värdesätter liv så högt. Om någon blir minsta sjuk så uppsöker vi en doktor på en gång. Om vi snubblar och slår oss så går vi försiktigt nästa gång. Vi sätter upp nollvisioner i trafiken, lär oss mer om hur vi kan vara försiktiga och säkra. Bilbälte, krockkudde, inte dricka och köra, ordentligt med sömn, branddörrar, brandsläckare, och rökluckor i fastigheten. Vänta, vadå? Vad är en röklucka? Precis rätt fråga.

Rökluckor är något som finns i både gamla och nya hus, men som sällan underhålls, och när branden kommer fungerar de därför inte som de ska. En röklucka är som en ventil som släpper ut giftiga brandgaser vid en brand. Rökgasförgiftning är en vanligare dödsorsak vid en brand, än vad man tror. Därför är det viktigt att skydda sig mot det. Det kan handla om minuter.

Rökluckor som fungerar ger brandkåren extra tid

Tänk ett rum som fylls av livsfarliga brandgaser. Det rummet är i större risk att explodera, och en explosion kan skapa förödande bränder som inte går att stoppa. En röklucka som fungerar kan släppa ut dessa farliga gaser och ge brandkåren mer tid att stabilisera läget. Tänk om någon fastnat i trapphuset. Då behöver brandkåren all tid de kan få för att få ut den personen till säkerhet.

Många gånger, allt för ofta, kommer det fram att rökluckorna i en byggnad inte har blivit servade och därför inte fungerar. En röklucka måste inspekteras och servas varje år. När ni ser till att alla rökluckor i er fastighet fungerar ordentligt så kan ni rädda liv. Tänk att få vara den människan som, indirekt, har räddat någon annans liv.

Kategorier
Brandskydd

Brandskydd ger tryggare tillvaro

Om du är rädd om liv och egendom, ska din fastighet ha ett genomtänkt brandskydd. Det kan göras genom en plan för att måla, isolera och sektionera fastigheten.

Världen är full av historier om stora bränder som ödelagt större delen av en stad. Den stora Chicagobranden bröt ut i slutet av 1800-talet. Enligt legenden sparkade en ko sönder en ljuslykta och elden spred sig. År 1888 brann Sundsvall sannolikt genom att en gnista från en ångslup letade sig upp på land. Båda bränderna ledde till förbättrat brandskydd och i båda städerna uppfördes fastigheter i sten.

Idag bygger vi hus i olika material. De byggs dock efter gemensamma riktlinjer. Byggnaderna ska ha ett passivt brandskydd inbyggt i konstruktionen, vilket innebär att den ska kunna stå emot en utbruten eldsvåda under en längre tid. En byggnad ska vara uppdelad i sektioner eller brandceller så att elden inte utan vidare ska spridas från ett rum till ett annat.

Planering av brandskydd

Du är byggchef inom ett fastighetsbolag som har ett omfattande bestånd av lokaler som hyrs ut till mindre och medelstora företag. Verksamheterna i lokalerna är mångskiftande. Finns det någon risk för att en brand kan uppstå av misstag och sprida sig från lokal till lokal, frågar du dig.

Du beslutar dig för att ta reda på läget och kontaktar ett företag vars expertis är brandskydd. Företagets brandingenjörer utför noggrann undersökning och föreslår åtgärder. I första hand föreslår de förbättringar av det aktiva brandskyddet med larm, släckutrustning och planer för utrymning när en brand uppstår.