Kategorier
Brandskydd

Brandskydd ger tryggare tillvaro

Om du är rädd om liv och egendom, ska din fastighet ha ett genomtänkt brandskydd. Det kan göras genom en plan för att måla, isolera och sektionera fastigheten.

Världen är full av historier om stora bränder som ödelagt större delen av en stad. Den stora Chicagobranden bröt ut i slutet av 1800-talet. Enligt legenden sparkade en ko sönder en ljuslykta och elden spred sig. År 1888 brann Sundsvall sannolikt genom att en gnista från en ångslup letade sig upp på land. Båda bränderna ledde till förbättrat brandskydd och i båda städerna uppfördes fastigheter i sten.

Idag bygger vi hus i olika material. De byggs dock efter gemensamma riktlinjer. Byggnaderna ska ha ett passivt brandskydd inbyggt i konstruktionen, vilket innebär att den ska kunna stå emot en utbruten eldsvåda under en längre tid. En byggnad ska vara uppdelad i sektioner eller brandceller så att elden inte utan vidare ska spridas från ett rum till ett annat.

Planering av brandskydd

Du är byggchef inom ett fastighetsbolag som har ett omfattande bestånd av lokaler som hyrs ut till mindre och medelstora företag. Verksamheterna i lokalerna är mångskiftande. Finns det någon risk för att en brand kan uppstå av misstag och sprida sig från lokal till lokal, frågar du dig.

Du beslutar dig för att ta reda på läget och kontaktar ett företag vars expertis är brandskydd. Företagets brandingenjörer utför noggrann undersökning och föreslår åtgärder. I första hand föreslår de förbättringar av det aktiva brandskyddet med larm, släckutrustning och planer för utrymning när en brand uppstår.