Kategorier
Bergvärme

Bergvärme i Göteborg – sparar pengar och miljö

Den alternativa energikällan bergvärme vinner hela tiden ny mark i Göteborg, mycket tack vare minskade uppvärmningskostnader och en besparing för miljön.

Minskade uppvärmningskostnader och en minskad påverkan på miljön är det som gjort att alternativa energikällor hela tiden växer i användande hos fastighetsägare. Det handlar bland annat om vindkraft, solenergi, markvärme och vågenergi. Där en av de mest populära heter bergvärme. En energikälla som hela tiden växer i popularitet. 

Det är en energikälla som gör mycket liten påverkan på miljön, då det endast krävs en borrning rakt ner i berget. Samt en pump med anslutning in i fastigheten. Till skillnad mot de mycket stora vindkraftverken eller de specialtillverkade solpanelerna, som täcker hela tak på fastigheter. Och som kräver en hel del resurser vid tillverkning.

Kostnaden för bergvärme

Trots att det inte krävs så mycket material för att installera bergvärme i Göteborg så är det ändå en kostnad som många tyvärr drar sig för. Oftast är det själva borrningen som blir ganska dyr, även om det kan skilja stort mellan olika uppdrag. Allt beroende på hur djupt man behöver borra och hur mycket rör som behöver monteras från botten och upp till pumpen. 

Men vad kostnaden än blir så är det intjänat på endast några år, då värmekostnaderna kommer sänkas drastiskt. Åtminstone om du tidigare har värmt upp din fastighet med direktverkande el eller olja. Och en annan fördel är att bergvärmen är lätt att dölja med en snygg plantering eller ett hölje som du lätt bygger av trä.