Kategorier
Magasinering

Magasinering med ny teknik i Täby

Med ny teknik har dagens magasinering i Täby förändrats markant från en ren lagring till ett system där kunden numera har full koll på det som magasinerats.

Vid forna tiders magasinering var det system som mer eller mindre liknade en mer ordnad förrådslösning. Visst stod det som magasinerats i välordnade rader, och på hyllor. Men när kunden lämnat in något så gick det snabbt att glömma vad som egentligen fanns i de där lådorna, eller på de där pallarna. 

Ännu värre blev det om kunden bestämde sig för att hämta ut en eller flera delar av det som lagrats. Då behövde kunden själv vara med för att peka ut det som skulle hämtas. Och därefter var det återigen lätt att glömma bort vad som fanns kvar och vad som lämnats ut. Men med dagens system blir det enklare och säkrare för både kunden och magasinets personal.

System för magasinering

Den som väljer att anlita en magasinering idag kan hitta företag som använder sig av den senaste tekniken. System där det går att i minsta detalj beskriva vad som är magasinerat. Något som underlättar ifall kunden vill hämta ut delar av det som magasinerats.

Med hjälp av de nya systemen blir det en säkerhet och trygghet för både kunden och personalen som arbetar med magasinering i Täby. Det är lätt att kunna hitta det kunden efterfrågar utan att behöva leta igenom allt som kunden har lämnat in. Och för kunden blir det lättare att veta vad som har hämtats ut och vad som finns kvar.